16. Hrvatski seminar o tlačnoj opremi Zagreb, Kongresni centar ‘Antunović’, Zagrebačka avenija 100/A, 23. svibnja 2019.

16. Hrvatski seminar o tlačnoj opremi
Zagreb, Kongresni centar ‘Antunović’, Zagrebačka avenija 100/A,
23. svibnja 2019.

Suorganizatori smo, dođite i budite naši dragi gosti!