SKID prospekt

SKID jedinica SBT-5.1 za UNP slijedećih karakteristika:
– spremnik UNP-a kapaciteta 4,85 m3 opremljen sa kompletnom armaturom : sigurnosni ventil REGO 5/4″ sa podventilom, pokazivač nivoa Rochester, ventil za punjenje sa automatskim prekidom punjenja na 80 %
– utakački agregat Tatsuno, sa jednostrukim displejem, atestiran od Ex agencije, kapaciteta 50 l/min
– pumpna jedinica Blackmer KLGL 1,5 sa ATEX dokumentom, motorom u Ex izvedbi snage 3 kW, kapaciteta 80 l/min
– cijevna instalacija sa svim potrebnim elementima za rad instalacije :                                                                                          prestrujni ventili, filter, protulomni ventili, nepovratni ventili, elektromagnetni ventil sa zavojnicom u Ex izvedbi, sigurnosni ventili, manometri sa podventilima
– kompletno montirano na metalnom postolju sa elektroormarićem za elektro povezivanje potrošača, spremno za montažu na lokaciji.