Certifikati

Sladović d.o.o. posjeduje važne certifikate koji dokazuju težnju ka konstantnim usavršavanjem proizvoda i usluga:

  • Certifikat MODUL A1  za projektiranje i proizvodnju tlačne opreme do kategorije 2
  • HRN EN ISO-IEC 17020:2012 za ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila
  • HRN EN ISO 3834-3- certificirani pogon za zavarivačke radove
  • PED 97/23/EC – certificirani proizvođač tlačne opreme
  • HSUP UVJERENJE A-IV – kojim Sladović d.o.o. postaje ovlaštena tvrtka za provjeru i ispitivanje plinskih instalacija svih razina