Usluga CNC tokarenja

tokarenje  na modernim kompjuterski vođenim strojevima prema dostavljenim nacrtima