Sewerin RMLD-CS – Pokretni laserski detektor propuštanja metana

Nova objava ; Sewerin RMLD-CS – Pokretni laserski detektor propuštanja metana

 webgradnja.hrhttps://webgradnja.hr/novosti-dogadaji-predstavljanja/sewerin-rmld-cs-pokretni-laserski-detektor-propustanja-metana/3320

 

AKCIJA: Uređaji za detekciju propuštanja vodovodnih instalacija i uređaji za lociranje podzemnih instalacija pomoću radara

Uspješno odrađen projekt rekonstrukcije sustava grijanja i hlađenja i zatvaranja Ledene dvorane Zibel u gradu Sisku

Posjetite naš štand na stručno-poslovnom skupu AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI od 10.- 14.10.2018. godine u Hotelu Park Plaza Histria, Pula