Ispitivanje odvodnika kondenzata i energetski konzalting

ispitivanje odvodnika kondenzata ultrazvučnim mjeračem vibracija i obrada podataka sa preporukom zamjene neispravnih odvodnika