Opći uvjeti poslovanja

JAMSTVO

SLADOVIĆ d.o.o. jamči da je isporučena oprema bez nedostataka u materijalu i izradi uz normalnu upotrebu. Sladović d.o.o.pristaje na popravak ili zamjenu opreme, po svom izboru, bez naplate FOB tvornica (nisu uključeni troškovi transporta robe ili ljudi ako izlaze na teren), za bilo koji dio koji je dokazano neispravan, i to u roku od jedne (1) godine od datuma izvorne instalacije ili 18 mjeseci od datuma isporuke, ovisno što je ranije završilo, odnosno 24 mjeseca na obavljenu uslugu, prema trenutno važećim zakonskim odredbama.

Za opremu, koja je prema mišljenju Sladović d.o.o., oštećena u pošiljci ili kod nepravilne instalacije ili  kod rada, odnosno da je bila zloupotrebljena ili su mijenjani dijelovi na bilo koji način, neće se prihvatiti povratak i servis pod jamstvom.

Sladović d.o.o. neće prihvatiti povrat troškova za obavljeni rad drugih ili u suradnji, osim ako je dato prethodno odobrenje  Sladović d.o.o. u obliku narudžbenice. Sladović d.o.o. neće biti odgovoran zbog isključivanja, nerada ili povećanih troškova rada druge opreme, ili bilo kojeg drugog gubitka ili štete bilo koje prirode, bilo izravno ili neizravno ili ako proizlaze iz bilo kojeg drugog razloga.

Sladović d.o.o. ne daje drugo jamstvo bilo koje vrste. Nijedna osoba nema bilo kakve ovlasti obvezati Sladović d.o.o. na nikakva druga jamstva, osim ovog jamstva.

UVJETI OSTVARENJA POPRAVKA U JAMSTVU

Davatelj jamstva jamči da proizvod ima sva potrebna svojstva za njegovu redovitu uporabu ili promet u svrhu kojoj je taj uređaj namijenjen, ali ne preuzima odgovornost za svojstva proizvoda koja su nužna za specifičnu uporabu ili obavljanje djelatnosti, koju je bilo potrebno posebno ugovoriti, odnosno koja pri ugovaranju kupoprodaje od stane kupca nije zatražena od prodavatelja, kao i za moguću izgubljenu dobit zbog nedostatka navedenih specifičnih svojstava. Jamstvo počinje teći datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se predočenjem računa i/ili ovjerenog jamstvenog lista te uz detaljan opis kvara. Važeći jamstveni list je originalni jamstveni list koji je uz uređaj priložio proizvođač. Jamstveni list mora biti pravilno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane prodavatelja (prodavatelja krajnjem korisniku). Ukoliko uz proizvod ne dolazi originalni jamstveni list proizvođača, priznaje se isključivo jamstveni list zastupnika (uvoznika) odnosno originalni račun za navedeni dio. Kvarovi na proizvodima pokrivenim jamstvom biti će otklonjeni bez naplate, samo u slučaju, da nisu izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotnome uputstvima za korištenje, od strane krajnjeg korisnika. Jamstvo na prodane rezervne dijelove je 90 dana. Jamstvo na rezervne dijelove ugrađene u servisu je 180 dana. Jamstvo na uslugu servisa je također 180 dana. Jamstvo na uslugu servisa odnosi se samo na identičan kvar, tj. neispravnost iste komponente i ne obuhvaća funkcioniranje cijelog proizvoda. Svaki proizvod je nakon servisa funkcionalno testiran sukladno preporukama proizvođača.

POVJERLJIVOST

Firma Sladović d.o.o.  će unaprijed obavijestiti klijenta o podacima koje namjerava javno objaviti.

Osim informacija koje klijent odobri za javnu objavu sve druge informacije će se smatrati povjerljivim.

Ukoliko bude potrebno razotkriti povjerljive podatke, sukladno zakonskim ili ugovornim obvezama, društvo će obavijestiti klijenta o istom.

Saznanja o klijentu do kojih društvo iz trećih izvora će se smatrati povjerljivim.

KONTAKT

Sladović d.o.o.

Palinovečka 43

10000 ZAGREB

Tel.:   +385 – (0)1 / 3631 – 040

+385 – (0)1 / 3631 – 050

Fax:   +385 – (0)1 / 3680 – 437

E-mail: info@sladovic.hr

Internet: www.sladovic.hr