Posjetite naš štand na stručno-poslovnom skupu AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI od 10.- 14.10.2018. godine u Hotelu Park Plaza Histria, Pula

Posjetite naš štand na stručno-poslovnom skupu

AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI od 10.- 14.10.2018. godine u

Hotelu Park Plaza Histria, Pula gdje ćemo Vam predstaviti nove Sewerin proizvode ;

AQUAPHON® A 150

AQUAPHON® A 200

SeCorr® C 200

SeCorrPhon AC 200

Veselimo se Vašem dolasku !

http://www.revelin.hr/strucni-skupovi/aktualna-problematika-u-vodoopskrbi-i-odvodnji/