15. hrvatski seminar o tlačnoj opremi, 24. svibnja 2018. godine Zagreb, Kongresni centar ‘Antunović’, Zagrebačka avenija 100/A

Još samo tjedan dana…

… preostaje do 15. hrvatskog seminara o tlačnoj opremi. Ovogodišnji, jubilarni seminar ponudit će odgovore na pitanja iz proteklih godinu dana primjene novog Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom. Koji su najvažniji uočeni problemi, kako se mogu riješiti, kakva su iskustva razvijenijih zemalja u tome – neka su od pitanja za raspravu na Seminaru.
Prijavite se, dođite, sudjelujte, raspravljate… gradimo struku zajedno.

Program

Program ovogodišnjeg Seminara pogledajte na:
http://www.em.com.hr/tlacna_oprema/program

Prijava sudjelovanja

Sudjelovanje na Seminaru prijavite na:
http://www.em.com.hr/tlacna_oprema/prijava_sudionika

Marketing

Mogućnosti za predstavljanje svojih proizvoda, usluga i rješenja pronađite na:
http://www.em.com.hr/tlacna_oprema/marketing